Klinische dermatologie Analyse van pigmentvlekken

Informatie

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker en het aantal gevallen stijgt nog steeds. Het tijdig ontdekken van huidkanker voorkomt cosmetisch storende littekens. In het geval van een kwaadaardige pigmentkanker of melanoom voorkomt een vroege diagnose en behandeling uitzaaiing naar de rest van het lichaam met soms de dood tot gevolg.

De analyse van pigmentvlekken gebeurt in de praktijk door middel van een dermatoscoop, waarmee elk letsel vergroot en nauwkeurig kan worden geanalyseerd. Het is mogelijk om pigmentvlekken die intensievere opvolging vereisen in vergroting digitaal te fotograferen, zodat een betere opvolging kan worden bekomen.

Wanneer moet ik een pigmentvlek laten controleren?

Elke ongerustheid van een pigmentvlek is een reden om het desbetreffende letsel door de dermatoloog te laten controleren. In het bijzonder elke verandering in grootte, vorm of kleur en symptomen, zoals spontane bloeding of jeuk. Daarnaast is het aangeraden alle niet-genezende wondjes, groeiende of bloedende huidletsels steeds zo snel mogelijk te laten controleren.

Hoe vaak moet ik op controle komen?

Algemeen wordt een jaarlijkse controle van de ganse huid aangeraden. Dit is in het bijzonder aangewezen bij personen die een groot aantal pigmentvlekken, aparte pigmentvlekken, aangeboren moedervlekken, huidkanker in de voorgeschiedenis of familie, ernstige of regelmatige zonnebrand in de jeugd, personen met een gevoelig huidtype (blond of ros haar, lichte kleur ogen, moeilijk of niet bruinen, veel sproeten), gebruik van zonnebank of bij immuunsuppressie door ziekte of medicatie. Indien bepaalde pigmentvlekken intensievere opvolging vereisen, zal dit met u besproken worden.